• Pon. - Sobota 8:00 - 20:00
  • Dyżur 517 161 119
  • Zapraszamy Do spotkania

Dozowanie chemii

ASIN Aqua® PROFI

ASIN Aqua PROFI jest urządzeniem do profesjonalnego użytku, które automatycznie dokonuje pomiaru i kontroli Twojego basenu.
ASIN Aqua PROFI mierzy i kontroluje pH, wolny i całkowity chlor, potencjał Redox, temperaturę, poziom wody w zbiorniku. ASIN Aqua PROFI jest kompaktowym urządzeniem zawierającym jednostkę pomiarową wraz z sondami i skrzynkę sterującą z wszystkimi przyłączami.

sterownik

iPool Live

Aplikacja iPool Live pozwala na sprawdzanie parametrów wody basenowej w czasie rzeczywistym na ekranie Twojego telefonu. Oprócz aktualnych parametrów pokazuje dane historyczne.

app

ipool.aseko.com

Możliwość monitorowania jakości wody przez internet dzięki profesjonalnie przygotowanym wykresom. Pokazują wszystkie pomiary oraz ingerencje w ciągu 30 dni. Monitoring w czasie rzeczywistym.

graph

Główne funkcje

Dezynfekcja

ASIN Aqua PROFI umożliwia kontrolę dezynfekcji jednego z poniższych procesów:
• Dozowanie podchlorynu
• Kontrola elektrolizy soli w słonej wodzie
• Dozowanie chloru gazowego
Do pomiaru zawartości chloru używana jest amperometryczna sonda CLF produkcji ASEKO.

Kontrola dezynfekcji działa na zasadzie pomiaru różnicy pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą zawartością
wolnego chloru. Rozważana jest objętość basenu, wydajność pomp dozujących oraz stężenie środka
dozowanego. ASIN Aqua PROFI przelicza precyzyjnie potrzebną ilość dezynfekanta oraz dokładnego
czasu dozowania.

pH

ASIN Aqua PROFI umożliwia dozowanie I kontrole zarówno srodka do korekty pH+ jak i pH-:
• pH redukcja (dozowanie kwasu)
• pH wzrost (dozowanie zasady)

Flokulant / Alga

ASIN Aqua PROFI umożliwia dozowanie flokulanta lub środka przeciw algom w zakresie od 0,0 do 99,9
ml/m 3 na godzinę

FiltraAon Ame

ASIN Aqua PROFI może przełączać pompę filtracyjną w dwóch przedziałach dziennie.

Temperatura wody

Temperatura jest kontrolowana przez włączane lub wyłączanie źródła ciepła (podgrzewacz elektryczny,
wymiennik ciepła, ogrzewanie gazowe, pompa ciepła, itp).
Kontrola temperatury jest z dokładnością 0.1°C.

Poziom wody

Poziom wody w zbiorniku jest mierzony za pomocą zanurzalnego transmitera poziomu. ASIN Aqua PROFI
umożliwia kontrolę 4 poziomów wody. Poziom powyżej maxymalnego, Poziom OK (koniec napełniania),
Poziom minimalny (start napełniania), Poziom za niski (zabezpieczenie przed suchoobiegiem).

Dane Techniczne

Napięcie

230 V, 50 Hz

Wymagane zasilanie

35 VA

Zabezpieczenie

T32 mA (2ks) T80 mA

Kategoria przeciwnapięciowa

II

Stopień ochrony

IP50

Warunki pracy

5 - 40°C

Waga

5500 g

Co znajdziesz w opakowaniu

ASIN Aqua PROFI

1 szt.

Czujnik przepływu

1 szt.

Sonda wolnego chloru

1 szt.

Sonda chloru całkowitego

1 szt.

Sonda pH

1 szt.

Sonda Redox

1 szt.